9 Organisk kjemi

Nærmere 30 millioner forskjellige organiske forbindelser forekommer naturlig eller er fremstilt i laboratorier. Det kan virke umulig å få oversikt over et slikt mangfold, men den organiske kjemien er systematisk bygd opp. Forbindelsene blir delt inn i stoffgrupper, og hver stoffgruppe har sine fellestrekk. Forbindelsene har navn satt etter internasjonale regler.

I dette kapittelet skal vi vise deg den systematiske inndelingen i stoffgrupper og noe om hvordan forbindelsenes oppbygning, navn, egenskaper, bruk og fremstilling – slik læreplanen sier.