10 Materialer

Tenk deg en dataskjerm som kan rulles sammen og legges i lommen. Den er kanskje ikke så mange år unna! De tradisjonelle materialene som metall, tre og glass er fortsatt av stor betydning, men i tillegg har vi nå plast og nanomaterialer.

I dette kapittelet ser vi nærmere på plast og hva som menes med nanomaterialer.

Introfilm: Studere materialteknologi

Nettressurser