8 Biokjemi

Biokjemi handler om kjemien i en organisme. Jo mer biokjemi vi lærer, desto mer forbauset blir vi over mangfoldet av reaksjoner, og hvor avhengige reaksjonene er av hverandre. Reaksjonene er mulige ved så lav temperatur som det er i cellene fordi det er enzymer som kan få reaksjonene til å gå.

Mange reaksjoner er ikke spontane, men skjer likevel fordi de får hjelp av spesielle energibærere i cellene. I fotosyntesen brukes solenergi til å bygge opp energirike forbindelser, og i forbrenningen av disse organiske stoffene blir energi frigjort.

Enzymer (Engelsk)