7 Næringsstoffer

Alt som lever, er bygd opp av enkle organiske forbindelser som kan settes sammen til store biomolekyler av forskjellig slag. Monosakkarider settes sammen til polysakkarider, og en tredel av alt organisk materiale på jorden er cellulose, som finnes i plantenes cellevegger. Fettsyrer er byggesteinene i fettstoffene, lipidene, som finnes i organismene. Tjue aminosyrer bygger opp proteinene både i dyr og planter.

I dette kapittelet ser vi nærmere på struktur og egenskaper hos karbohydrater, lipider og proteiner, som er viktige næringsstoffer i maten vår.

Carbohydrates, protein, lipids

Nettressurser