6 Separasjon og instrumentell analyse av organiske stoffer

Når vi fremstiller en organisk forbindelse på laboratoriet, inneholder produktet som regel også biprodukter og rester av utgangsstoffer. Derfor må vi separere forbindelsen fra de andre stoffene. Det samme må vi gjøre når vi vil utvinne en bestemt organisk forbindelse fra naturlige råvarer som er svært sammensatte.

I dette kapittelet skal vi se nærmere på hvordan vi skiller stoffer fra hverandre på laboratoriet. Vi skal også beskrive to instrumentelle analysemetoder som i dag er mye brukt i analyse av organiske stoffer. Metodene heter massespektrometri og NMR-spektroskopi.

Spectrometry

Nettressurser