5 Reaksjoner i organisk kjemi

Det er laget mer enn hundre ganger flere forbindelser som inneholder karbonatomer i molekylene, enn forbindelser som ikke inneholder karbon. Karbonkjemi er derfor et stort og sentralt felt i kjemien. Karbonkjemi kalles også organisk kjemi fordi karbonforbindelser er en viktig del av alle organismer.

I dette kapittelet ser vi på reaksjonene til molekyler som inneholder karbon.

Repetisjon

Nettressurser