3 Redoksreaksjoner

I dette kapittelet skal vi se nærmere på hvordan vi i dag definerer oksidasjon og reduksjon. En oksidasjon skjer alltid samtidig med en reduksjon, og reaksjonen kalles derfor en redoksreaksjon.

Energiforandringer (entalpiendringer) i redoksreaksjoner er mye større enn i andre reaksjoner. Derfor er redoksreaksjoner viktige overalt der energi bindes eller frigjøres i kjemiske reaksjoner som fotosyntese og forbrenning.

Introfilm Redoksreaksjoner (Engelsk)

Nettressurser