2 Buffere

I naturen, i kroppen vår og i produkter på badet er det buffere som gjør at pH ikke så lett endres. pH-endringer i et akvarium kan for eksempel bety døden for fisk, og en pH-endring i blodet på mer enn 0,4 i den ene eller andre retningen kan føre til bevisstløshet. På laboratoriet og i industrien brukes buffere for å holde pH i en løsning omtrent konstant slik at det blir dannet mest mulig av de stoffene man ønsker.

I dette kapittelet kan du lese mer om hvordan buffere virker, hvordan de kan lages, og hvordan vi kan beregne pH i bufferløsninger.

Introfilm Buffere (Engelsk)

Nettressurser