D

damp, gassfase i likevekt med væskefasen.
destillasjon, prosess for å skille væsker med forskjellig kokepunkt ved fordampning og kondensasjon.
diglyserid, ester dannet av glyserol og to fettsyrer.
dikarboksylsyre, syre med to −COOH-grupper i molekylene.
dipol, et molekyl med én positiv og én negativ ende.
dipol-dipol-binding, svakbinding som skyldes elektrisk tiltrekning mellom to dipoler.
disakkarid, sukker bygd opp av to monosakkarider.
disyre, syre som kan avgi to H+.
dobbeltbinding, binding mellom to atomer som deler to elektronpar.
drivhuseffekt, bidraget fra enkelte gasser i atmosfæren (som vanndamp og karbondioksid) til hevning av middeltemperaturen på jorden.
dynamisk likevekt, kjemisk likevekt på mikronivå mellom motsatte reaksjoner.