G

galvanisering, prosess hvor en gjenstand av jern får et belegg av sink.
galvanisk celle, en elektrokjemisk celle hvor kjemisk energi blir omgjort til elektrisk energi.
gasskromatografi (GC), metode forå skille stoffer i en gassblanding fra hverandre ved å føre dem gjennom en kolonne.
gjenbruk, når et produkt brukes flere ganger i sin opprinnelige form.
gjenvinning, når materialer leveres inn for bruk i nye produkter.
gjæring, prosess (fermentering) der bakterier uten oksygen omdanner karbohydrater til andre stoffer, blant annet etanol.
glykolyse, starten på nedbrytningen av glukose i kroppen uten at oksygen blir brukt. For hvert glukosemolekyl blir produktet to molekyler pyrodruesyre og fire molekyler ATP.
grunnstoff, et stoff der alle atomene har samme antall protoner i kjernene.
grunntilstand, tilstanden til et atom eller et molekyl når det har lavest energi.
grunnforskning, forskning uten sikte på praktisk bruk.
gruppe i periodesystemet, loddrett rekke (kolonne) i periodesystemet.
grønn kjemi, produksjon av stoffer med minst mulig miljøbelastning.