U til Å

U
u, atommassenheten 1,661 · 10–27 kg.
uedelt metall, et metall som blir oksidert av H+-ioner.
ufullstendig forbrenning, reaksjon med oksygen der ikke alt utgangsstoff (brensel) oksideres fullstendig.
umettet hydrokarbon, hydrokarbon med en eller flere dobbelt- eller trippelbindinger i molekylene.
uparet elektron, elektron som er alene i en orbital.
upolart løsemiddel, væske som består av upolare molekyler.
uorganisk kjemi, studiet av alle stoffer som ikke hører til organisk kjemi.
 
V
valenselektroner, ytterelektroner.
van der Waals-binding, svake bindinger mellom molekyler som bindinger mellom dipoler.
vannets ioneprodukt, Kw = 1,0 · 10–14 ved 25 °C.
vannstrålepumpe, enkel sugepumpe som utnytter undertrykket i en vannstråle.
varme, energi som overføres mellom et system og omgivelsene på grunn av temperaturforskjell.
vaskemiddel, et produkt som inneholder vaskeaktive stoffer, se tensid.
viskositet, mål for hvor tyktflytende en væske er.
voks, ikke vannløselig, formbart, organisk stoff som smelter i området over 45 oC.
volumprosent, forholdet mellom volumet i mL av et stoff i 100 mL blanding og denne blandingen.
volt, enhet for spenning, forkortet V.
voltasøyle, søyle av runde sink- og sølvplater stablet annenhver gang med lapper av lær eller papp mellom. Når voltasøylen fuktes med saltvann, fungerer den som en strømkilde.
væskekromatografi, metode for å skille stoffer fra hverandre ved å løse dem i en væske som presses gjennom en kolonne med en stasjonær fase.
 
Y
ytterelektron, elektron i det ytterste elektronskallet.
 
Å
åtteregelen, oktettregelen, sier at åtte ytterelektroner er gunstig, og at når stoffer reagerer, dannes det bindinger slik at atomer får åtte ytterelektroner. Kan bare brukes for atomer i periode 2.