Tekstoppgave - CO2-fangst

Les artikkelen om karbonfangst og -lagring og svar på spørsmålene.

Oppgave 

  1. Hvor mange prosent av det globale CO2-utslippet står energiproduksjonen for, og hvor stor del står  transportsektoren for? Bruk Internett.
  2. Gi en kort beskrivelse av tre forskjellige teknologier for CO2-fangst.
  3. Beskriv de fire fasene for CO2-fangst.
  4. Hva skjer med CO2 der den lagres?
  5. Hvorfor er karbonlagring viktig?