Tekstoppgave - Forsuring av havvann

Les artikkelen Forsuring av havet, se videoen i artikkelen og prøv deretter å besvare spørsmålene nedenfor.

Du finner artikkelen ved å trykke på linken nedenfor.

Oppgave

  1. Hva er et problem med økt opptak av CO2 i havvann?
  2. Hvilken organisme blir omtalt i artikkelen, og i hvilken sammenheng?
  3. Gasser, i motsetning til faste stoffer, har lavere løselighet i varmt vann enn i kaldt vann. Hvordan vil du forklare påstanden om at skadene i havet blir større jo lenger nord man kommer?

Nettressurser