Mål for opplæringen

Mål for opplæringen er at du skal kunne

  • definere syre og base og gjøre rede for syre-base-reaksjoner
  • gjøre beregninger med Ka, Kb og Kw
  • måle pH med ulike metoder og beregne pH i sterke og svake syrer og baser
  • planlegge og gjennomføre syre-base-titreringer, begrunne valg av indikator og tolke titrerkurver
  • gjøre rede for protolyse av salter og gasser i vann
  • planlegge og gjennomføre forsøk og vurdere risiko, feilkilder og resultater

Titrering av en sur løsning (i kolben) med basisk løsning (i byretten).

Titrering av en
sur løsning (i kolben)
med basisk løsning
(i byretten).