Sammendrag kapittel 1

  • Å forske er å finne frem til noe nytt på en systematisk måte.

  • Å følge «den vitenskapelige metoden» vil si å være kritisk til den informasjonen du bygger på i ditt arbeid, og å være åpen om hva du har gjort.

  • Etikk er læren om moralen, som er de reglene og verdiene vi er opplært til å leve etter. De ble innpodet i oss da vi vokste opp, og var bestemt av kulturen i vårt oppvekstmiljø.

  • Vi sikrer at forskningen er etisk forsvarlig ved å lage regler for hvordan forskningen skal planlegges og utføres. Det eksisterer også forskjellige straffereaksjoner for dem som bryter reglene.

  • Alkymi og homøopati er eksempler på forklaringsmodeller som ikke er forenlige med kjemiens forklaringer.