Mål for opplæringen

Mål for opplæringen er at du skal kunne

  • finne frem til og presentere eksempler på aktuell kjemirelatert forskning innen miljø og industri
  • publisere rapporter fra egne forsøk, med og uten digitale verktøy
  • drøfte hvordan forskere sikrer at forskningen er etisk forsvarlig
  • gjøre rede for trekk ved vitenskapelig metode i kjemi, og gi eksempler på forklaringsmodeller som ikke er forenlige med kjemiens forklaringer

Foto: Truls Grønneberg