Mål for opplæringen

Mål for opplæringen er at du skal kunne

  • påvise metaller i legeringer og ioner i salter og gjøre rede for resultatene
  • utføre analyser med kolorimetri
  • planlegge og gjennomføre enkle vannanalyser og vurdere analyseresultatene i forhold til vannets bruksområde
  • planlegge og utføre analyser ved hjelp av redoksreaksjoner (se også kapittel 3)

Foto: Truls Grønneberg