Tekstoppgave - To instrumentelle analysemetoder

Mesteparten av bakgrunnstoffet finner du ved å lese læreboken, men du bør også søke på nettet for å se om du finner noe der du kan referere til.

Oppgave

MS og H-NMR er to instrumentelle analysemetoder der stoffer bestemmes ved å tolke spektere. Forklar den prinsipielle forskjellen mellom MS og H-NMR analyse, både når det gjelder opptak av spektre, bruksområde og den informasjon man kan få ved å tolke spektre.