Mål for opplæringen

Mål for opplæringen er at du skal kunne

  • gjøre forsøk med enzymer og forklare hvordan de fungerer
  • gjøre rede for struktur og egenskaper til aminosyrer, proteiner, lipider, karbohydrater (se kapittel 7) og ATP
  • forklare rollen til hydrogen som energibærer i fotosyntese og celleånding
  • forklare betydningen av stereoisomeri i biokjemiske reaksjoner

Foto: GV-press