Rettelser Kjemien stemmer 2 (2013)

Grunnbok

s. 32 (bokmål og nynorsk), eksempel 3, første avsnitt: det skal stå ammoniakk (NH3) og ammoniumklorid (NH4Cl)

s. 35 (bokmål og nynorsk), eksempel 6, første avsnitt: det skal stå pH = 4,57

s. 78-79 (bokmål): Vi har brukt to ulike formler for hypoklorsyrling, HOCl og HClO. Begge er korrekte, men for å unngå forvirring burde vi holdt oss til formelen HClO.

s. 110 (bokmål), andre linje nedenfor tabellen: det skal stå CH2=CH2 (= er dobbeltbinding og ikke likhetstegn).

s. 183 (bokmål): På øverste figur mangler det en CH2-gruppe mellom ribosens femring og fosfatgruppen. Figuren er korrekt i figuroversikten til kapittel 8.

s. 193 Tabell, oksidativ fosforylering - ta bort "CO2 dannes"

s. 229 (bokmål): På figuren i margen mangler det en skje som har kontakt med ledningen til venstre. Sølvioner som går fra anode til katode mangler også. Figuren er korrekt i figuroversikten til kapittel 9.

Studiebok 

s. 11 Oppgave 2.2.2 og 2.2.3. Føy til i oppgavetekstene: "Velg rett alternativ".

s. 26 Oppgave 3.3.11. Nederst i punket c) skal det stå: "Vi får da reaksjonen i b)". (Ikke c).

s. 202 Fasit oppgave 1.1.2:

1. produkter

2. observasjon

3. hypotese

4. forske

5. grunnforskning

6. test

s. 199 (bokmål): 2,4-di skal ikke merkes med faresymbolet 'Helsefare' (utropstegnet)

s. 200 (bokmål): svømmebassengvann (klorert) mangler setningen 'Vurdert ikke merkepliktig'

s. 220 Fasit Oppgave 5.2.11. Bytt "mye" og "lite" i de to parentesene under likningene.

s. 221 Fasit 5.2.21 2,9 g

s. 222 fasit 5.2.21 andre avsnitt, endre A->B+C til A->B+F

s. 223 Fasit 5.3.8 a) Strukturformelen til butanon mangler: CH3-CO-CH2-CH3

s. 225 Fasit 5.5.2 b) Oksidasjonstallet til c i gruppen er økt fra 0 til +II

s. 229 Fasit 6.4.10 4-metylpentan-2-on

s. 231 Fasit 7.2.11 sidehenvisning til s. 151

s. 236 fasit 7.5.1 c) sidehenvisning til side 168

s. 236 Fasit 7.5.2 figuren er feil. (Fra venstre mot høyre: 5, 4, 1, 3, 2)

Fasit 7.5.4 c) Sukkeralkoholder: 43 g* 17,3 kJ/g = 744 kJ

 s. 237 Fasit 8.1.10 Riktig: b, c og e

s. 238 Fasit 8.2.10 a) 12H, b) 70,4 kg