Tekstoppgave - Organiske stoffer i miljøet

I mai 2007 eksploderte en tank med oljeavfall i Gulen kommune. Hvilke følger fikk eksplosjonen? 

Oppgave

  1. Hvilke plager meldte befolkningen om? Hvilke stoffer førte til disse plagene?
  2. Hvilke fire (grupper av) organiske stoffer ble omtalt av SFT? Ble stoffene funnet  i helsefarlige konsentrasjoner etter eksplosjonen?
  3. Svovelforbindelsene kan vi tenke oss stammer fra H2S ved at et H-atom i molekylet fjernes og erstattes med en alkylgruppe, f.eks. etyl.Tegn dette molekylet. 
  4. PCB er forkortelse for polyklorerte bifenyler. PCB omfatter en gruppe organiske forbindelser der to benzenmolekyler er bundet seg sammen ved at et H-atom i hver ring er avgitt: C6H5-C6H5 (bifenyl) og der andre H-atomer på ringene er erstattet med Cl-atomer. Tegn ett av mange mulige PCB-molekyler med 6 kloratomer.