Sammendrag kapittel 10

  • Et materiale er et fast stoff som er tenkt brukt til å lage noe nyttig av. Det kan være et rent stoff, men er som oftest en blanding av flere stoffer. En kompositt er satt sammen av flere materialer. Konstruksjonsmaterialer er materialer med gode mekaniske egenskaper. Funksjonelle materialer er materialer med bestemte optiske, magnetiske eller elektriske egenskaper.

  • Polymerer er lange, organiske molekyler dannet av monomerer. Den atomgruppen i en polymer som stadig gjentas, kalles den repeterende enheten.

  • Monomerer som inneholder en dobbeltbinding mellom to C-atomer, kan binde seg til hverandre ved addisjonsreaksjon. Polymerene kalles addisjonspolymerer.

  • Monomerer med en funksjonell gruppe i hver ende kan binde seg til hverandre ved kondensasjonsreaksjon. Polymerene kalles kondensasjonspolymerer.

  • En termoplast mykner ved oppvarming og kan da formes på nytt. I en termoplast er det svake bindinger mellom polymerkjedene. En herdeplast stivner i en viss form. I en herdeplast er det sterke bindinger som danner tverrbindinger mellom kjedene. Termoplastene kan materialgjenvinnes, det kan ikke herdeplastene.

  • Et nanomateriale er en type materiale som er bygd opp atom for atom og lag for lag. Ennanopartikkel består av fra 10 til 1000 atomer. De spesielle egenskapene til en slik partikkel skyldes at mange av atomene ligger i overflaten av partikkelen.

  • Hvis et produkt ikke blir deponert som avfall, men i en eller annen form blir brukt til noe nyttig, kaller vi det gjenvinning eller resirkulering.