Mål for opplæringen

Mål for opplæringen er at du skal kunne

  • beskrive den kjemiske strukturen og egenskapene til noen syntetiske polymerer og tilsatsstoffer til dem
  • gi eksempler på nanomaterialer, hvordan de fremstilles, hva som skiller dem fra vanlige materialer, og hva de kan brukes til
  • vurdere miljømessige konsekvenser ved produksjon og deponering av tradisjonelle og nye materialer

©NTB scanpix