Test deg selv-oppgaver

Her er løsningsforslag til Test deg selv-oppgavene i læreboken (2018).

1.2 Tre viktige sider av kjemien

1.2.1 Makronivå beskriver stoffene sine egenskaper og tilstander i en menneskelig observerbar skala: Fase, temperatur, farge, smak og lukt er noe man beskriver stoffer med på makronivå.

Mikronivå forklarer stoffer på molekyl- og atomnivå: Elektronoppbygging av atomer, hvilke atomer og ioner som er tilstede er noe man beskriver stoffer med på mikronivå. Det man beskriver stoffer med på mikronivå kan alltid beskrives med figurer eller molekylbyggesett.

Kjemispråket beskriver stoffer på en entydig måte, slik at alle som hører eller leser skal kunne forstå akkurat hva som var ment. I kjemispråket bruker man blant annet formler, reaksjonslikninger, beregninger, systematiske- og trivialnavn til å beskrive tilstander og reaksjoner. Det som er viktig med kjemispråket er at alle som leser og hører skal forstå eksakt det samme som den som skrev eller sa det.

1.2.2 Makronivå: Vann er en gjennomsiktig væske med lite smak og lukt.

Mikronivå:  Vann består av to hydrogenatomer bundet til et oksygenatom.

  Vann mikronivå

 

 

 

 

Kjemispråket:  H2O(l) eller vann dannes ofte via reaksjonen: 2H2(g) + 12O2(g) → H2O(l)

1.3 Stoffer

1.3.1 a) O2(g) b) Ne(g) c) Fe(g) d) Hg(l)

1.3.2 Kun svovel (a) er et grunnstoff, b-e er sammensatt av flere grunnstoff og er dermed en kjemisk forbindelse.

1.3.3 Alle stoffene er kjemiske forbindelser, f.eks. hydrogen er et grunnstoff, hydrogengass er en kjemisk forbindelse mellom to hydrogen atomer.

1.4 Atomer

1.4.1 Isotoper er atomer med samme antall protoner men forskjellig antall nøytroner.

1.4.2 H11 heter protium, H21 heter deuterium og H31 heter tritium. De to sistnevnte har også egne symboler, hhv: D og T. Isotoper har samme atomnummer, fordi atomnummeret er kun bestemt av antall protoner. For 1H, D og T er atomnummeret 1 og nukleontallet er hhv 1, 2 og 3.

1.4.3 a) Atomnummeret er lik antall protoner atomet har. Kaliumatomer har 19 protoner, da er atomnummeret 19. b) Nukleontallet er summen av antall protoner og antall nøytroner atomer har. Kaliumatomer har 19 protoner og 20 nøytroner, dermed er nukleontallet 39. c) Et nøytralt atom har like mange elektroner som det har protoner, altså 19 elektroner.

1.4.4 Maks antall elektroner er bestemt av formelen der n er skallnummeret. Hendholdsvis er maks elektroner for K-, L-, M- og N-skallet: 2, 8, 18 og 32.

1.4.5 a) 2 elektroner     b) 8 elektroner   c) 32 elektroner

1.5 Periodesystemet

1.5.1 Antall protoner i atomkjernen gir atomnummeret.

1.5.2 Antall elektroner i det ytterste elektronskallet gir gruppenummeret; 1 eller 2 elektroner i det ytterste skallet tilsvarer gruppe 1 eller 2 i periodesystemet. 3 til 8 elektroner i det ytterste skallet tilsvarer gruppe 13 til 18 i periodesystemet.

1.6 Stabil elektronfordeling

1.6.1 Oktettregelen sier at 8 elektroner i det ytterste skallet er en stabil elektronfordeling. Atomer kan oppnå 8 elektroner i det ytterste skallet ved å gi fra seg, ta opp elektroner eller ha felles elektroner med andre atomer.

1.6.2 Et ion er et atom med et forskjellig antall protoner i forhold til elektroner. For eksempel et hydrogenatom uten elektroner, altså H+.