Test deg selv-oppgaver

Her er løsningsforslag til Test deg selv-oppgavene i læreboken (2018).

4.1.1 Molekylmassen er
a) 44,01 u for CO2.
b) 146,05 u for SF6.
c) 2,02 u for H2.

4.1.2 Formelmassen er
a) 74,55 u for KCl.
b) 60,08 u for SiO2.
c) 244,26 u for BaCl2 ⋅ 2H2O.

4.1.3 Den molare massen er
a) 44,01 g/mol for CO2.
b) 146,05 g/mol for SF6.
c) 2,02 g/mol for H2.
d) 74,55 g/mol for KCl.
e) 60,08 g/mol for SiO2.
f) 244,26 g/mol for BaCl2 ⋅ 2H2O.

4.1.4 Stoffmengden er
a) 1,71 mol for 100 g NaCl(s).
b) 1,00 mol for 250 g CuSO4 ⋅ 5H2O(s).
c) 2,50 mol for 45 g H2O(l).

4.1.5 Massen er
a) 39.39 g for 0,2 mol Au(s).
b) 41,00 g for 0,55 mol KCl(s).
c) 41,64 g for 0,243 mol Ba(OH)2(s).

4.1.6 Rekkefølgen på massen til ballongene er fra lavest til høyest;
H2, N2, O2, CO2
Man kan regne ut massen til ballongene ved hjelp av volumet ved å først finne mengden i hver ballong;
n = V/Vm
Deretter kan man finne massen ved hjelp av stoff mengden og den molare masse;
m = n ⋅ Mm


4.2.1
a) Saft er en homogen blanding, saften fordeler seg likt over alt på mikronivå.
b) Frokostblanding (Müsli) er en heterogen blanding, den fordeler seg ulikt på makro- og mikronivå.
c) Kildevann er en homogen blanding, der alt fordeler seg likt på mikronivå.
d) Syltetøy er en heterogen blanding, der biter fordeler seg ulikt.

4.2.2 Volum-prosent brukes ofte om gass-gass- og væske-væskeblandinger.

4.2.3 En flaske hvitvin på 750 mL med en 13 % vol alkohol inneholder 97,5 mL ren etanol.

4.2.4 Det riktige utsagnet er;
iii) I 100 g av løsningen er det 33 g H2O2, resten er vann.
Fordi masseprosent tilsvarer prosent av den totale massen, altså: av 100 g stoff utgjør 33 % (masseprosent) 33 g, uansett hvilke stoff det er snakk om.


4.3.1 Det er 0,3 mol CaCl2 (aq) i en 100 mL 3 mol/L CaCl2-løsning.
n = c ⋅ V; n = 3 mol/L ⋅ 0,1 L

4.3.2 Den molare konsentrasjonen blir 2,0 mol/L når vi løser 0,5 mol NaCl (s) i 250 mL vann. c=n/V; c=(0,5 mol)/(0,250 L)

4.3.3 Stoffmengden av OH-ioner er størst i NaOH-løsningen;

0,2 mol/L ∙ 0,1 L = 0,02 mol i NaOH-løsningen.

2 ∙ 0,1 mol/L ∙ 0,05 L = 0,01 mol i Ba(OH)2-løsningen. Husk at Ba(OH)2 inneholder 2 OH-ioner per enhet Ba(OH)2.

4.3.4 Først finner man den molare massen til KMnO4(s), Mm = 158,03 g/mol.
Deretter regner man ut hvor mange mol en trenger for å lage blandingen;
n = c ⋅ V = 0,20 mol/L ⋅ 1,0 L = 0,20 mol.
Til slutt finner man massen;
m = n ⋅ Mm = 158,03 g/mol ⋅ 0,20 mol = 31,61 g.
Da veier man ut 31,61 g KMnO4(s) og løser det i 1,0 L vann.

4.3.5 Først regner man ut hvor mange mol det skal være i den ferdige blandingen;

n = c ⋅ V = 0,02 mol/L ⋅ 0,4 L = 0,008 mol.

Så finner man volumet man trenger av den opprinnelige løsningen;

V = n/C = 0,008 mol/0,5 mol/L = 0,016 L = 16 mL.

Man måler ut 16 mL stamløsning og fyller på med rent vann til totalvolumet er 0,4 L.