Test deg selv-oppgaver

Her er løsningsforslag til Test deg selv-oppgavene i læreboken (2018).

5.1.1 I reaksjonen N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) er N2(g) og H2(g) utgangsstoffene og NH3(g) produktet.

5.1.2 De fire vanligste kjennetegnene på at det har skjedd en kjemisk reaksjon er; fargeforandring, energiforandring, gassutvikling og utfelling.

5.1.3 Når vann koker på komfyren forekommer en gassutvikling som er ett av de vanlige kjennetegnene på en kjemisk reaksjon, til tross for dette er det ikke en kjemisk reaksjon som har skjedd, det er en faseendring fra H2O(l) til H2O(g) som har forekommet. Dersom man skal skrive dette opp som en kjemisk reaksjon ville den sett slik ut: H2O(l) → H2O(g), men her er reaktant og produkt det samme stoffet med forskjellig fase, og det har det ikke forekommet en kjemisk reaksjon.


5.2.1 Det alternativet som IKKE er riktig er;
iv) 1 mol H2 reagerer med 0,5 mol O2, og det dannes 2 mol H2O.

5.2.2 a) CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)

b) C5H12(g) + 8O2(g) → 5CO2(g) + 6H2O(g)
c) C4H9OH(l) + 6O2(g) → 4CO2(g) + 5H2O(g)
d) 2C3H7OH(l) + 9O2(g) → 6CO2(g) + 8H2O(g)

5.2.3 a) Ba2+(aq) + SO42-(aq) → BaSO4(s)
b) Ag+(aq) + Cl-(aq) → AgCl(s)
c) Ca2+(aq) + CO32-(aq) → CaCO3(s)


5.3.1 100 g NaN3(s) i reaksjonen 2NaN3(s) → 2Na(s) + 3N2(g) danner 35,36 g Na(s).

5.3.2 Når 1000 g C6H12O6 gjærer dannes 272 L CO2(g).

5.3.3 Utbyttet av reaksjonen er 78 %.

5.3.4 Den begrensende reaktanten var AgNO3
Cl- mengde: 2 ⋅ 0,10 mol/L ⋅ 0,15 L = 0,03 mol
Ag+ mengde: 0,10 mol/L ⋅ 0,20 L = 0,02 mol