Test deg selv-oppgaver

10.1.1 Høyt smelte- og kokepunkt, tettheten til den faste fasen er lavere enn den er for væskefasen, høy varmekapasitet, høy fordampningsvarme, sterk overflatehinne og det er et godt løsemiddel.

10.1.2 Det høye smelte- og kokepunktet til vann kommer av egenskapen til å danne hydrogenbindinger.

  
10.2.1 De tre metodene som brukes er klorering, ozonering eller UV-bestråling.

10.2.2 Dersom man bruker grunnvann fra kalkrik grunn får man en utfordring, vannet kan danne belegg av kalk i alle apparater som varmer vannet.

10.2.3 Lange kjeder med negative ladninger, slik at positive ioner kan feste seg. Når positive ladninger fester seg vil et annet positivt ion (vanligvis Na+) bli sendt ut.

10.3.1

  10.3.1


10.3.2 Såpe gir en basisk løsning. Når den løses i vann dannes den korrosponderende basen til en svak syre.
C17H35COO- Na+(s) → C17H35COO-(aq) + Na+(aq)
C17H35COO-(aq) + H2O(l) ⇌ C17H35COOH(s) + OH-(aq)