Kjemirelatert forskning

1) Finn en artikkel med kjemirelatert forskning eller innhold og skriv et referat.

2) Nevn noen store utfordringer menneskene står ovenfor, der kjemisk forskning kan bidra med løsninger.

Nettressurser