Rettelser Kjemien stemmer 1 (2018)

Hvis du kommer over feil i boka som ikke er nevnt nedenfor setter vi stor pris på tilbakemelding til 

kjemienstemmer@cappelendamm.no

 

Grunnbok:

1. opplag

Side 18, to nederste linjene: Det står feil bokstav på skall to og tre. L er skall to. M er skall tre.

Side 19, øverste linje: Det står feil bokstav på skall fire. N er skall nummer fire.

Side 114, øverst i tabellen: Entropi er feil. Det skal stå Entalpi

Side 182, nederste tabellen, Karbonsyre, Ka1 skal være: 4,5 · 10-7

 

Studiebok:

Side 133, Oppgave 1.8.2.b), siste linje. Skal være: Pb4+: 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p64f145d10

Det mangler1s2 i begynnelsen av svaret og 5d10 i slutten av svaret.

Side 123, Resultater og spørsmål a) skal stå punkt 2, 3 og 7