Programmere formler i kjemi

1. Se videoen ovenfor (videoen er uten lyd).

2. Åpne Editoren nedenfor.

Hva er stoffmengden av NaCl i 100 g, 200 g og 240 g bordsalt (NaCl)?

Lag et innskrivingsfelt for masse. Molar masse NaCl: 58,44 g/mol.

(Det er ikke alltid nødvendig med parenteser etter koden print(...). Prøv deg fram i den Editoren du bruker.)

Nettressurser