Test deg selv oppgaver

7.2

1. Se grunnbok side 157

2. C6H12O6

3. Aldehyd

7.3

1. Se grunnbok side 162

2. En sukkerart som kan fungere som et reduksjonsmiddel. En slik sukkerart vil reagere med Fehling’s væske og Tollens’reagens.

3. a, b og d.

7.4

1. En kondensasjonsreaksjon

2. Glukose

3. Nei, bare amylose.

7.5

1. CO2 og H2O

2. 32,6 kJ fra eksempel 1 (34 kJ i varedeklarasjoner).

3. Positivt

7.6

1. Fettsyren har 18 C-atomer og 2 dobbeltbindinger. Vi vet ikke hvor dobbeltbindingene sitter i kjeden.

2. a) C10:0​  b) C16:0

3. Et glyserolmolekyl reagerer med opptil 3 fettsyrer i kondensasjonsreaksjon.

4. Den umettede fettsyren inneholder dobbeltbindinger som brom adderes til.

5. Monoglyserider har et polart hode og en upolar hale. Se side 176.

7.7

1. Aminosyrene

2. 20

3. De aminosyrene kroppen ikke kan lage selv, men må tilføres gjennom kosten. 9 av de 20 er essensielle.

4. Kondensasjonsreaksjon. Peptidbinding (amidbinding).

5.

 

TDS7A

 

 

 

 

6. Den pH-verdien der ladningen i gjennomsnitt er nøytral.

7. Primær: rekkefølgen på aminosyrene i peptidkjeden. Sekundær: Den lokale kveilingen av peptidkjeden i helikser og flak. Tertiær: Den overordnede tredimensjonale strukturen til proteinet. Kvartær: Hvordan peptidkjeden er koblet til andre peptidkjeder, andre organiske molekyler eller metallioner.

8. Biuret-testen.