Test deg selv oppgaver

10.1

1. Konstruksjonsmaterialer brukes for de mekaniske egenskapene. Funksjonelle materialer brukes for optiske, magnetiske eller elektriske egenskaper.

2. En sammensetning av flere materialer for å få bestemte egenskaper.

3. I et krystallinsk stoff er partiklene ordnet i et bestemt mønster i en krystall.

10.2

1. Monomer: utgangsstoffet for dannelsen av en polymer. Polymer: lange molekyler dannet av monomerer.

2. Den minste delen av en polymer som gjentas i strukturen.

3. Addisjonsreaksjoner og kondensasjonsreaksjoner.

10.3

1.

TDS10A

10.4

1. ##Figur TDS10.B##

10.5

1. En termoplast mykner når den varmes opp, og kan derfor formes på nytt. En herdeplast gjør ikke det.

2. Myknere blir tilsatt for å oppnå riktig hardhet for plasten. Fyllstoffene blir tilsatt for å gjøre materialet billigere.

10.6

1. Det har størrelse på nanometerskala i minst én dimensjon; i tillegg har stoffet andre egenskaper en når partiklene ikke er på nanometerskala.

2. Det består av bare ett lag karbonatomer rullet sammen til et rør.

3. Se side 278.

10.8

1. Inngrep i naturen, utslipp av miljøskadelige stoffer og stort energiforbruk.

2. Gjenbruk: Bruke gjenstanden på nytt slik den er. Gjenvinning: Hente ut materialene og benytte den i nye produkter.

3. Glass, plast, papir, aluminium.