Mange brukere opplever dessverre feil med Feidepålogging. Dette skyldes endringer i Feidekatalogen hos skoleeier, og må løses hos ansvarlig i kommune eller fylke.

Test deg selv oppgaver

2.1

 1. En buffer er en løsning der pH endrer seg lite når det tilføres små mengder sterk syre eller base.
 2. Sur komponent: eddiksyre, CH3COOH. Basisk komponent: acetat, CH3COO.
 3. Den sure komponenten i bufferen reagerer med de tilførte OH-ionene.

 

2.2

 1. pH = 9,13
 2. pH = 4,14 (pKa = 4,74)
 3. pH = 4,08

 

2.3

 1. pH = 2,13 til pH = 4,13
 2. Fordi konsentrasjonen av sur og basisk komponent minker ved fortynning, minker også bufferkapasiteten.
 3. Når det er lik konsentrasjonen av sur og basisk komponent i bufferen.

 

2.4

 1. Sur komponent: NH4+, basisk komponent: NH3
 2. c
 3. d
 4. hydrogenfosfat-fosfat-buffer
 5. Siden pH i bufferen skal være lik pKa for den sure komponenten, må bufferen inneholde lik konsentrasjon av sur og basisk komponent. Det får du ved å løse like stoffmengder av sur og basisk komponent i for eksempel 200 mL vann.
 6. Fordi forholdet mellom sur og basisk komponent ikke endres ved fortynning.