Test deg selv oppgaver

2.1

 1. En buffer er en løsning der pH endrer seg lite når det tilføres små mengder sterk syre eller base.
 2. Sur komponent: eddiksyre, CH3COOH. Basisk komponent: acetat, CH3COO.
 3. Den sure komponenten i bufferen reagerer med de tilførte OH-ionene.

 

2.2

 1. pH = 9,13
 2. pH = 4,14 (pKa = 4,74)
 3. pH = 4,08

 

2.3

 1. pH = 2,13 til pH = 4,13
 2. Fordi konsentrasjonen av sur og basisk komponent minker ved fortynning, minker også bufferkapasiteten.
 3. Når det er lik konsentrasjonen av sur og basisk komponent i bufferen.

 

2.4

 1. Sur komponent: NH4+, basisk komponent: NH3
 2. c
 3. d
 4. hydrogenfosfat-fosfat-buffer
 5. Siden pH i bufferen skal være lik pKa for den sure komponenten, må bufferen inneholde lik konsentrasjon av sur og basisk komponent. Det får du ved å løse like stoffmengder av sur og basisk komponent i for eksempel 200 mL vann.
 6. Fordi forholdet mellom sur og basisk komponent ikke endres ved fortynning.