Test deg selv oppgaver

6.1

  1. Destillasjon
  2. Ved omkrystallisering
  3. Den mobile fasen (løpemiddelet) var en blanding av heptan og etylacetat. Den stasjonære fasen var papiret.

 

6.2

  1. Se figur s. 134 i grunnboken.
  2. 1 minutt og 22 sekunder.
  3. Gasskromatografi: Flyktige forbindelser som er i gassfase ved de temperaturene som brukes i GC (uten at de blir ødelagt). Væskekromatografi: alle stoffer som er løselige i et vanlig løsemiddel.

6.3

  1. a) m/z = 58 b) m/z = 58 c) m/z = 88 d) m/z = 100

2.a) CH3CH2+ b) COOH+ c) CH3CH2COO+

 

6.4

  1. Elektronegative atomer som O og Cl trekker til seg elektroner fra elektronskyen i et molekyl. Derfor vil H-atomer som befinner seg på nabogruppen til elektronegative atomer, få lite skjerming og høyt kjemisk skift.
  2. a) Det er sannsynligvis en CH3-gruppe ved siden av en CH2-gruppe. b) Det er sannsynligvis en CH2-gruppe som sitter mellom en CH3-gruppe og en CH2-gruppe.
  3. Propansyre