Rettelser Kjemien stemmer 2 (2019)

Hvis du kommer over feil i boka som ikke er nevnt nedenfor setter vi stor pris på tilbakemelding til 

kjemienstemmer@cappelendamm.no

Grunnbok:

1. opplag:

Side 36: Fortegnsfeil i øverste utregning, siste ledd. Over brøkstreken: pluss skal være minus. Under brøkstreken: minus skal være pluss.

 

Studiebok

1. opplag:

Side 14 Oppgave 2.4.5 i 2. setning. Bytt ordet "Konsentrasjonen" med "Stoffmengden"

Feil merking:

Side 190: KMnO4, 3 % skal ha miljøfaresymbol, ikke etsendesymbol.

Side 191: de to ammoniakkløsningene skal ha etsendesymbol, ikke miljøfaresymbol.

Side 193: buffer til cuprizon skal ha etsendesymbol, ikke miljøfaresymbol.