Test deg selv oppgaver

3.1

1.

a) oksidasjon

b) reduksjon

c) oksidasjon

d) redoksreaksjon

2. Mg er reduksjonsmiddelet og Cl2 er oksidasjonsmiddelet.

 

3.2

  1. a) Ag+ er oksidasjonsmiddelet.

b) O2 er oksidasjonsmiddelet.

2. a)

Oksidasjon:           Ag → Ag+ + e      |∙2

Reduksjon: Fe2+ + 2e → Fe              |

Redoks:      2Ag + Fe2+ → 2Ag+ + Fe

b)

Oksidasjon:                          Ag → Ag+ + e           |∙6

Reduksjon: Cr2O72− + 14H+ + 6e → 2Cr3+ + 7H2O |

Redoks: 6Ag + Cr2O72− + 14H+ + 6e → 6Ag++ 2Cr3+ + 7H2O

3.

b er spontan

 

3.3

1.

+II −II   +IV −II     −IV +I        −II +I −II +I

  CO        CO2        CH4         CH3OH

2.

NO3

 

3.4

1. 2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O

2. For eksempel: C4H10 + 5O→ CO2 + 3CO + 5H2O

 

3.5

1. Hvordan er frie radikaler knyttet til nedbrytningen av ozonlaget?

2. Oksidert