Test deg selv-oppgaver 9

Side 221

1a) Det skal overføres elektroner.

  1. b) Oksidasjon og reduksjon skjer på forskjellige steder slik at elektroner må overføres via en elektrisk leder.
  2. c) Mellom kjemisk og elektrisk energi.

2a) En galvanisk celle omdanner kjemisk energi til elektrisk energi. En elektrolysecelle omdanner elektrisk energi til kjemisk energi.

  1. b) Elektrokjemiske celler.

 

Side 224

1 Noen av metallatomene i staven omdannes til positive ioner og går ut i vannet, mens elektronene blir tilbake og gir metallstaven en netto negativ ladning.

2a) Den delen av en elektrokjemisk celle der det foregår en reduksjon eller en oksidasjon.

b) Den er en elektrisk leder (et rør fylt med en elektrolytt) mellom halvcellene og utjevner ladningsforskjeller mellom halvcellene.

 

Side 234

  1. a) Nederst og på høyre side av pilene. Li, Na og Mg (NB! ikke Na+..)
  2. b) Øverst og på venstre side av pilene. F2, PbO2 og MnO4

 

side 240

1Batterikapasitet er et mål på hvor stor elektrisitetsmengde et batteri kan leverer og er bestemt av hvor mye aktivt elektrodemateriale det er i batteriet.

2 Alle prossessene i batteriet må være reversible.

 

Side 248

1 Den blir omdannet til kjemisk energi. Noe går også tapt til å varme opp batteriet.

 

Side 252

1 Jern danner en blanding av Fe3+-ioner som vi kaller rust. Kobber danner over tid irr. Aluminium danner ett tett lag med aluminiumoksid som beskytter mot videre korrosjon.

 

2 Det må være tillgang oksygen i fuktig miljø. Faktorer som kan øke korrosjonen er syre (fordi den løser opp rustet som kunne beskyttet mot videre korrosjon), saltvann fordi klor danner et kompleksion med jern(III)-ioner), ioner av edlere metaller (de oksiderer jern) og kontakt med eldlere metaller (de leder elektronene bort fortere).

 

Side 254

1 Vann er nødvendig for at jern skal ruste, og i saltvann går det ekstra fort fordi ioner i vannet leder strøm og kloridioner danner løselige kompleksioner med jern(III)ion.

2 Metallstykke som beskytter et annet metall som det er koblet til. Metallet (som regel sink) i offeranoden ofrer seg for det andre metallet (som regel jern) ved at det oksideres, og en oksidasjon skjer ved en anode.